Buluş Nedir ?

Buluş  nedir dediğimizde tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Yeni bir düşünce, yöntem ya da aygıt üretmektir. Yeni bir düşünceyle bir probleme çözüm bulunabilir ya da eskisi geliştirilebilir.

Buluş konusu, buluş sahibi ya da başvuru sahibi tarafından

–         Yenilik esası,

–         Tekniğin bilinen durumunun aşılması

–         Sanayiye uygulanabilirlik

şartları doğrultusunda tüm özellikleri açıklayan patent başvurusu dosyası hazırlanır ve Türk Patent Enstitüsü’ne sunulur.bulus_nedir

Buluş şekli olarak incelenmesi yapılan patent başvurusu herhangi bir şekli eksiklik tespit edilmemesi halinde araştırma raporu talebi sürecine dâhil edilir. Patent başvurusu araştırma raporu ile birlikte  6 ay süre ile ilan edilerek  3.şahısların itirazına ya da patent başvurusu sahibinin araştırma raporuna itirazı amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Bu aşamada patent başvurusu için patent başvurusu sahibi tarafından incelemeli patent ya da incelemesiz patent sistem tercihi yapılır.

İncelemeli sistem tercihi yapılması durumunda patent başvurusu araştırma raporu doğrultusunda tespit edilen öncelikli patentler ile teknik incelemeye tabi tutulur.

Bu inceleme sürecini takiben incelemeli patent belgesi edinilmesine ilişkin değerlendirme yapılır ve patent başvurusu, başvuru tarihi itibariyle 20 yıl koruma süresi ile incelemeli patent olarak tescillenir.

İncelemesiz patent sistemi, patent başvurusunun tekrar bir inceleme sürecine dâhil olmasına gerek kalmaksızın incelemesiz patent tesciline konu olmasıdır. Koruma süresi patent başvurusu tarihi itibariyle 7 yıldır.

İncelemesiz patentler, 7 yıllık koruma süresi sona ermeden inceleme talebinde bulunmak suretiyle incelemesi patente dönüştürülebilir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz