Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme

Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme işlemleri Tescil belgesi düzenlenmiş Endüstriyel tasarımın tescil koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. 5 yıllık sürenin tamamlanmasından önceki 6 ay içerisinde başvuru sahibince ilgili yıla ait ücret tarifesine göre ödenmiş yenileme harç bedeli dekontu ekinde olacak şekilde Türk Patent Enstitüsü standart formu tescil numarası ve başvuru sahibi bilgileri yer alacak şekilde doldurularak Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığına yenileme talebi olarak sunulmaktadır.endustriyel_tasarim_tescil_yenileme

Endüstriyel tasarım tescili yenileme işlemleri 5’er yılda bir 4 kez yapılabilmektedir. Endüstriyel tasarım tescil koruması toplamda 25 YIL’dır.

Başvuru tarihi itibariyle yapılan yenileme işleminde süresi sonrasında yapılacak yenilemeler için ilgili mevzuat gereği yasal süre başvuru tarihi itibariyle 6 aydır. Cezalı süreç olarak adlandırılan bu zaman dilimi içinde yapılacak yenileme işlemi ilgili yıla ait ücret tarifesinde belirlenmiş süresi içerisinde yapılmamış yenileme işlemi olarak kaydedilmekte ve ödemenin ilgili süreçte yapılması ile endüstriyel tasarım tescil hakkı yine başvuru tarihi itibariyle olmak üzere bir sonraki 5 yıl için koruma altına alınacaktır.

Koruma süreleri içerisinde başvuru sahibi, tasarım haklarını tamamen ya da kısmen devir edebilir, lisans verebilir, adres, unvan, nev’i değişiklikleri yapabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Yenileme işlemi, koruma kapsamındaki tüm tasarımlar için olabileceği gibi, koruma kapsamındaki bir kısım tasarım için talep edilebilmektedir. Bu işlem Endüstriyel Tasarım Tescili Kısmi yenileme işlemi olarak adlandırılmaktadır.

Tasarım sahibi, piyasa talepleri, ilgili zaman gerekleri çerçevesinde en fazla ve daha fazla talep gören ürünü ya da ürünleri için aldığı tasarım tescil koruma sürecini ilgili yenileme dönemi içerisinde uzatabilmektedir. Endüstriyel Tasarım Kısmi yenileme işleminin, Türk Patent Enstitüsü özel talep formalarında, yine Türk Patent Enstitüsü Sicil kayıtlarında mevcut Endüstriyel Tasarım tescil numarası ve endüstriyel tasarım sıra numarası belirtilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. 5 yıllık koruma süresi için kısmen yenilenen tasarımların dışında kalan ve yenilenmeyen tasarımlar daha sonraki 5 yıllık dönemde de yenileme hakkını kaybetmiş olmaktadırlar.

Aynı şekilde koruma kapsamında mevcut tüm tasarımlar için yenileme işlemi yapılmaz ise, ilgili endüstriyel tasarım tescili bir sonraki 5 yıllık dönem için de yenileme hakkını kaybetmiş kabul edilir ve iptal edilmiş olur.

Bu şekilde halka mal olmuş kabul edilen tasarımlar için tasarım sahibine belli bir süre tanınan koruma tekel hakkı ortadan kalkmakta ve talep eden firmaların / şahısların üretim ve satış faaliyetlerine konu olabilmektedir.

Koruma tarihinden önceki 6 ay içinde ve koruma tarihi sonrasındaki 6 ay sonunda yenileme işlemi yapılmamış endüstriyel tasarımlar iptal edileceğinden ve yukarıda belirtildiği üzere 3. şahısların üretim ve satış faaliyetlerine konu olacağından, süreçlerin takip edilmesi ve doğru zamanda doğru ödeme miktarı ile Türk Patent Enstitüsü’ne yenileme talebinde bulunulması çok önemlidir. Bu süreçte vekil/vekil firma destek/danışmanlığından yararlanmak, gerek sürecin takibi, gerek ödeme miktarlarının doğru belirlenmesi ve gerekse Türk Patent Enstitüsü nezdinde yenileme işlemi talep edilen tasarımların doğru belirtilmesi ile yenileme işleminin takip edilerek Endüstriyel Tasarım Yenileme Belgesi edinilmesi uygun olacaktır.

Endüstriyel Tasarım Yenileme işlemi yapılırken, yenilemesi talep edilen tasarımların tescil ve sıra numaraları belirtilmek suretiyle, tasarım sahibi bilgilerinde de değişikliklikler eş zamanlı talep edilebilmektedir. Bu değişiklikler devir, unvan değişikliği, adres değişikliği, nev’i değişikjliği olabilmektedir.

Endüstriyel tasarım yenilemesi ile birlikte talep edilen devir işlemi, endüstriyel tasarım yenileme belgesinin yeni tasarım hakkı sahibi adına belge düzenlenmesi ile tamamlanmaktadır.

Unvan ve nev’i değişikliklerinde ile adres değişikliklerinde de aynı şekilde yeni unvan, adres ve nev’i bilgileri ile düzenlenmiş Endüstriyel Tasarım Yenileme Belgesi tasarım sahibine teslim edilmektedir.

Endüstriyel tasarım tescil belgenizi yenilemediğiniz takdirde endüstriyel tasarım tesciliniz iptal edilecektir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz