Endüstriyel Tasarım Ünvan Değişikliği

Endüstriyel Tasarım unvan değişikliği sahibinin, adres, unvan  veya şirket nev’inde değişiklik olması  halinde, bu değişikliklerin Türk Patent  Enstitüsüne bildirilerek Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi gerekmektedir.endustriyel_tasarim_unvan_degisikligi

Endüstriyel Tasarım sahibinin adres, unvan, nev’i değişikliklerin, yeni bir tasarım tescil başvurusu sırasında olması ya da endüstriyel tasarım sahibinin veya vekilinin bildirmesi ile gerçekleşmesi halinde,  bu değişikliklerin hak sahibi adına endüstriyel tasarım sicilinde mevcut tüm endüstriyel tasarımlar üzerinde yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım Adres, unvan ve nev’i değişiklikleri için aşağıdaki belgeler Türk Patent Enstitüsü tarafından istenmektedir.

– Endüstriyel Tasarım Adres değişikliği için

Adres değişikliği ücret dekontu

Endüstriyel Tasarım tescil belgesi aslı,

Vekil firma adına düzenlenmiş vekâletname

– Endüstriyel Tasarım Unvan değişikliği için

Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

Unvan değişikliği ücret dekontu

Endüstriyel Tasarım tescil belgesi aslı,

Vekil firma adına düzenlenmiş vekâletname

– Nev’i değişikliği için:

Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi,

Nev’i değişikliğini ücret dekontu

Endüstriyel Tasarım tescil belgesi aslı,

Vekil firma adına düzenlenmiş vekâletname.

Adres, unvan ve nev’i değişiklikleri endüstriyel tasarım tescil belgesi üzerine ya da Endüstriyel Tasarım tescil belgesi olmaması durumunda, adres, unvan, nev’i değişiklikleri Türk Patent Enstitü kayıtlarında mevcut sicillere kaydedilir.

Adres, unvan, nev’i değişikliği içeren endüstriyel tescil belgesinin talep edilmesi halinde endüstriyel tasarım belge düzenleme ücreti ayrıca talep edilmektedir.

Adres, unvan, nev’i değişiklikleri sicile kaydedilerek Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde ilan edilir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz