Endüstriyel Tasarımın Önemi

Endüstriyel Tasarımın önemi; endüstriyel yani sanayiye uygulanabilen, üretimi yapılarak çoğaltılabilen özgün şekiller, çizimler, parçalar, bütünle ya da kısımlar kazanmış ve tüketicinin estetik algılarına hitap etmek üzere tasarlanmış kazandırılmış ürünleri tanımlamaktadır.endustriyel_tasarimin_onemi

Fark yaratmak rekabetin olmazsa olmazı kabul edildiğinden ve tüketicinin algısına hitap etmek suretiyle satışını sağlayacak, hızlandıracak ve arttıracak ürünlerin kendilerini ve tasarımcılarını/tasarım sahiplerini diğerlerinden farklı tanımlayan özelliklerini koruyacak, üretim ve satış faaliyetlerini belli bir süre tekel olarak değerlendirebilecekleri hakkı kazanmaları endüstriyel tasarım tescili edinmeleri ile gerçekleşmektedir.

Estetik kaygıya yönelik olarak özellikle tüketicinin görsel algısına hitap eden ürünlerin piyasadaki rekabetinin yanı sıra sınai mülkiyet hakları ile de birbirlerine hem rakip hem de yol gösterici olmaları önemlidir.

Bilinç düzeyi yüksek tasarımcı/tasarım sahibi özellikle yurt dışı piyasasına tasarladığı ürünlerle giriş yapıyor ya da yakın bir gelecekte bunu hedefliyorsa özgün tasarımlarına öncelikle kendi verdiği değeri kanıtlaması açısından endüstriyel tasarım tescil başvurusunda bulunması ve endüstriyel tasarım tescil belgesi almalı, benzerlerini ve rakiplerini takip/izleme sistemi ile tanımalı ve yurt dışında ürününü tanıtırken bu özgüvenle tanınmalıdır.

Endüstriyel Tasarım günümüzde bir çok üniversitede branş dalı olarak kabul edilmiştir. Bir kısmında “endüstri ürünleri tasarımı” , bir kısmında “endüstriyel tasarım bölümü” , bir kısmında da “endüstriyel tasarım mühendisliği” olarak bölümler adlandırılmıştır.

Bu meslek kolunda çalışan ve çalışacak tasarımcıların yoğun emek ve çabalarıyla ortaya çıkardıkları ürünleri endüstriyel tasarım tescil korumasına dâhil etmesinden daha doğal bir durum olmayacaktır. Özellikle bu tür çalışmaları yapan tasarımcılar Türk Patent Enstitüsü ve vekil firmaların Üniversiteler ile olan işbirlikleri, düzenlenen seminler vb. çalışmalarla bilinç düzeyleri yükseltilerek endüstriyel tasarım tesciline yönlenmeleri sağlanmaktadır.

Özgün ürünler üretmeye yönelten bu faaliyetler aynı zamanda ülke ekonomisini hareketlendirmek ve rekabeti arttırarak tüketiciyi en iyisi ile buluşturma kaygısı şeklinde olumlu dönüşler de sağlayacaktır.

Ülke içinde gelişen bu yapılanma özgün tasarımların yurt dışındaki taleplerini, Türk tasarımcısının değerini ve Türk tasarımlarının beğenisi arttıracaktır.

Endüstriyel Tasarım tescili koruması ile de kendi tasarımlarımıza verdiğimiz değer ortaya konulacak ve orijinal ürünler olarak tanınmamız gerçekleşecektir.

Endüstriyel Tasarımın Önemi, marka tescili ve patent tescili ile birlikte sınaî mülkiyet haklarının 3 basamağının tamamlanması olarak ortaya çıkmaktadır.

Özgün bir tasarımınız var, özel bir şekilde çalışıyor ya da üretiliyor ve piyasaya tanıtılması için bir ismi var.

Tasarımınızın estetik özellikleri, endüstriyel tasarım tescili ile

Tasarımınızın çalışma şekli ya da üretim esasları patent tescili ile

İsmi de marka tescili ile korunmaktadır.

TRİO  şeklinde belirtilebilecek endüstriyel tasarım, marka ve patent konuları ile tescilleri birbirini tamamlayan ve tasarımcı, buluş sahibi için koruma ağı oluşturan sistemlerdir.

Endüstriyel Tasarımın önemi ürününüzün aynısının ya da benzerinin piyasada sizin izniniz olmaksızın üretildiği, satıldığı, sergilendiği durumlarla karşılaşıldığında daha iyi ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durum hak kayıplarının başladığı ve özgün tasarımınızın sizin elinizden alınıp bir başkasına verilmesini seyretmenizle son bulacak bir süreci işaret etmektedir.

Oysa endüstriyel tasarım tescil hakkı ihlallerine karşı verilen cezalar tamamen tasarımcıyı korumaya ve teşvik etmeye yönelik olduğundan, hak kaybına uğramadan haklarınızın bilincinde olarak, haklarınızı yerinde ve gerektiğinde doğru kullanmak esastır.

Endüstriyel Tasarım bu nedenle önemlidir, endüstriyel tasarım tescili bu nedenle alınmalı ve koruma süresi boyunca takibi yapılmalı, yenileme süreçleri izlenmelidir.

Siz özgün tasarımınızın endüstriyel tasarım tescil hakkını aldıysanız, bırakın hak ihlali yapan, endüstriyel tasarım hakkı tecavüz fiillerini gerçekleştiren firma/şahıslar bundan rahatsız olsunlar.

Neden sizin emeğinizden fayda sağlasınlar?

Endüstriyel Tasarım Tescil Hakkınızı almanız ve doğru şekilde koruma ile savunmanız hem ürününüzü hem sizi taklitçilere karşı koruyacak ve piyasanızın bozulmasını engelleyecektir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz