Faydalı Model Tescil Aşaması ve Başvuru Süreci

Faydalı model tescil aşaması ve başvuru süreci, faydalı model başvuru dosyasının Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması ile başlamaktadır.faydali_model_basvuru_sureci

Faydalı model başvurusu Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca şekli olarak incelendikten sonra şekli eksiklik görülmemesi durumunda 3 aylık süre ile ilan edilmektedir.

Şekli eksiklik incelemesi yaklaşık 2-2,5 ay sürmektedir.

3 aylık ilan süresi sonunda itiraz/görüş olmaması durumunda faydalı model belge kararı Türk Patent Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.

Faydalı model belge ücretinin 2 ay içerisinde ödenmesini takiben faydalı model belgesi düzenlenmekte ve başvuru sahibi/buluş sahibi varsa vekiline gönderilmektedir.

Faydalı model başvurusu tescil süresi, başvuru tarihi itibariyle normal şartlarda 10-12 ay sürmektedir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz