Tag Archives: Açılım Marka Patent MArka Emtia ve Hizmet Listesi

Dokümantasyon

  Vekaletname Kredi Kartı Mail Order Formu Barkod Başvuru Formu (Ek-1) Barkod Tescil Taahütname Formu (Ek-2) Barkod Dan. ve Sisteme Giriş Ücreti Marka Emtia ve Hizmet Listesi Marka Devir Sözleşmesi İnhisari Lisans Sözleşmesi İnhisari Olmayan Lisans Sözleşmesi