Tag Archives: Bağımsız Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancı personel çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’de Yabancı Personel çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine

Yabancı Personel Çalışma İzni Türleri

Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıların Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. Bu tip değerlendirmeler ilgili tüm mercilerden görüş alınarak yapılır. İstisnai Çalışma İzni: Türkiye’ nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata