Tag Archives: Bireysel Marka Başvurusu Yenileme

Bireysel Marka Başvurusu

Bireysel Marka Başvurusu ülkelerarası anlaşma ve protokollere dâhil olmayan ya da dâhil olsa da başvuru sahibi tarafından tek başına tescil talebi yapılacak ülkelerde uygulanmaktadır. Tescil talep edilen ülkede yerleşik yerel bir vekil aracılığı ile yapılan bireysel marka başvurusu ilgili ülke mevzuatı doğrultusunda inceleme, ilan ve tescil aşamalarını geçerek tescil belgesi aşamasına gelmektedir. Koruma süresi ilgili ülke mevzuatı gereği başvuru ya da