Tag Archives: Çalışma İzin Süre Uzatımı Başvuru Dilekçesi

Yabancı Personel Çalışma İzni Süre Uzatımı

Süre Uzatımı: Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydı ile, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Süresi Sona Ermiş Bir Çalışma İzninin Uzatılması İçin: Sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. İzin Belgesi Aslı: Süre uzatımı müracaatlarında

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydali Model Tescil - Endstriyel Tasarim Tescil