Tag Archives: Çevre Yönetim Sistemi İso 14001

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için