Tag Archives: Endüstriyel Tasarım Ünvan Değişikliği Müracaatı

Endüstriyel Tasarım Ünvan Değişikliği

Endüstriyel Tasarım unvan değişikliği sahibinin, adres, unvan  veya şirket nev’inde değişiklik olması  halinde, bu değişikliklerin Türk Patent  Enstitüsüne bildirilerek Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Endüstriyel Tasarım sahibinin adres, unvan, nev’i değişikliklerin, yeni bir tasarım tescil başvurusu sırasında olması ya da endüstriyel tasarım sahibinin veya vekilinin bildirmesi ile gerçekleşmesi halinde,  bu değişikliklerin hak

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydali Model Tescil - Endstriyel Tasarim Tescil