Tag Archives: Endüstriyel Tasarım Unvan ve Nev’i Değişiklikleri

Endüstriyel Tasarım Ünvan Değişikliği

Endüstriyel Tasarım unvan değişikliği sahibinin, adres, unvan  veya şirket nev’inde değişiklik olması  halinde, bu değişikliklerin Türk Patent  Enstitüsüne bildirilerek Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Endüstriyel Tasarım sahibinin adres, unvan, nev’i değişikliklerin, yeni bir tasarım tescil başvurusu sırasında olması ya da endüstriyel tasarım sahibinin veya vekilinin bildirmesi ile gerçekleşmesi halinde,  bu değişikliklerin hak