Tag Archives: Entegre Devre Topografyası

Entegre Devre Topografya Tescili

Entegre Devre Topografya Tescili elektronik kullanıma yönelik olan veya benzer diğer işlevlerde bulunmak üzere dizayn edilmiş, aktif elemanı en az bir adet bulunan ve malzeme içerisinde ve veya üzerinde ara bağlantılarının tamamının veya bir kısmının bir araya getirildiği ara ürün ya da nihai bir üründür. Entegre Devre Topografyası ise malzeme içerisinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ara bağlantılardan oluşan ara ürün ya da son formdaki nihai ürünü