Tag Archives: Faydalı Model Haklarının Korunması

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları

Sanayiye uygulanabilir ve yenilik esaslarını sağlayan, piyasa talepleri doğrultusunda mevcut ürünler veya sistemlerde karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla, bu ürün ve sistemler üzerinde yapılan geliştirme ve iyileştirmelerle ortaya çıkan buluş için edinilmiş üretim ve satış faaliyetinde bulunma, devir etme, lisans verme hakları faydalı model tescili ile sağlanmaktadır. Faydalı model tescil belgesi edinmiş ya da faydalı modele konu olan buluşu

Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı model koruma süresi, başvuru tarihi itibariyle başlamakta ve 10 yıl sürmektedir. 10 yıllık faydalı model koruma süresi içerisinde faydalı model korumasının geçerliliğini devam ettirmesi için patentlerde olduğu gibi her yıl bir defaya mahsus faydalı model sicil kayıt yenileme ücretinin faydalı model başvuru tarihine istinaden Türk Patent Enstitüsü’ne ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde faydalı model koruması geçerliliğini kaybedecektir.