Tag Archives: Faydalı Model Tescil Başvurusu Yap

Faydalı Model Tescil Başvurusu

Faydalı model tescil başvurusu, buluş sahibi/başvuru sahibi tarafından buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik durumları ile benzerlerinden farkları ve sağladığı avantajları ve bu avantajları nasıl uygulamaya dönüştürdüğüne ilişkin bilgilerin yer aldığı dosya ile Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmaktadır. Faydalı model tescil başvurusu dosyası Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca şekli olarak değerlendirilmekte ve herhangi bir şekli eksiklik tespit