Tag Archives: Hizmetli Yabancı Personel Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni Türleri

Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıların Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. Bu tip değerlendirmeler ilgili tüm mercilerden görüş alınarak yapılır. İstisnai Çalışma İzni: Türkiye’ nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata