Kaç Çeşit Marka Vardır ?

TİCARET MARKASI

Bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmeye yarayan şekil, harf, kelimelerden oluşan ibareler ticaret markası olarak tanımlanmaktadır.

Nice Sınıflandırmasında 01 – 34. Sınıflar dahilinde tescillenen markalar Ticaret Markası olarak kabul edilmektedir.kac_cesit_marka_vardir

HİZMET MARKASI

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler hizmet markası olarak tanımlanmaktadır.

Nice Sınıflandırmasında 35- 45. Sınıflar dahilinde tescillenen markalar Hizmet Markası olarak kabul edilmektedir.

ORTAK MARKA

Üretimi, ticari faaliyeti ve/veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler ortak marka olarak tanımlanmaktadır.

Gruba dahil işletmelerin ürünlerini ve/veya hizmet faaliyetlerini diğer işletmelerden ayırt etmeye yarar.

GARANTİ MARKASI

Marka sahibinin kontrolü dahilinde birden fazla işletme tarafından o işletmelerin üretim usullerini ortak özelliklerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler Garanti markası olarak tanımlanmaktadır. 

SES MARKASI

Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep

edilen işaretin bir “ses markası” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ses markası talebinin açık bir şekilde belirtilmemesi halinde, ilgili başvuru geleneksel marka (şekil/kelime) olarak değerlendirmeye alınır (bu durumda herhangi bir “ses”

işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret”in ne olduğunu açıklaması istenir.

Melodik (notaya dökülebilir) sesler için grafik gösterim, sese ait özellikleri (anahtarı, ölçüleri, notaları, durakları, tekrar eden tempoları ve diğer detayları) tasvir eder nitelikte hazırlanmış bir porte ile yapılmalıdır. Bu tür bir gösterim, anında anlaşılır olmasa dahi, kolay anlaşılır nitelikte olduğundan, yetkili makamların ve kamunun marka olarak tescili istenen işareti kesin olarak bilmelerine imkân tanır.

KOKU VE TAT MARKASI

Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartını (grafik gösterim) yerine getiremediği kabul edilmektedir.

RENK MARKASI

Tek renkten oluşan markaların grafik gösteriminde geçerli olan “açıklık, kesinlik, müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır olma, dayanıklılık ve objektiflik” kriterleri renk kombinasyonlarının grafik gösteriminde de geçerlidir.

Renk kombinasyonunun ilgili mal ya da hizmetler için ilgili sektörde yaygın kullanımının bulunup bulunmadığı, ilgili mal ya da hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığı, renklerin sadece dekoratif birer unsur olarak algılanıp algılanmadığı ürünün kaynağını gösterme niteliği açısından ilgili tüketici kitlesi üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenim ayırt edicilik niteliğini belirleyici kriterlerdir.

HAREKET MARKASI

Hareket markalarında ayırt edicilik kriteri her bir somut olayın özel şartlarına göre değerlendirilir. Değerlendirmede hareketin ilgili tüketici çevreleri tarafından marka olarak algılanabilir olup olmadığı, ilgili hareketin tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağına (üreticisi ya da sunucusuna) işaret etme fonksiyonunun bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınır. Bu niteliklere sahip bulunan başvuruların ayırt edici olduğu kabul edilir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz