Marka Araştırma ve Benzerlik Sorgulaması

Her ürün ve hizmet tüketicinin ilk tercihi olmak ister. Ürün ve hizmeti tüketiciye tanıtan ve tüketicinin tercih yapmasında en önemli etken markadır. Tüketici ile ürün ve hizmet arasında köprü görevi yapan markanın doğru seçilmesi çok önemlidir.marka_arastirme_ve_sorgulamasi

Doğru marka seçmek ve tanıtım faaliyetlerine geçmek ve rekabet ortamında yer alabilmek  için piyasada bilinen markaların aynısı ya da benzerinin olmaması ön şarttır.  Aksi takdirde “taklit”çi damgasından kurtulmak mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle ürün ve hizmet dikkate alınarak, hitap ettiği tüketici kitlesi belirlenerek ürünü ve hizmeti doğru tanıtacak, akılda kalacak bir isim, işaret, renk, sayı ve veya kombinleri oluşturulmaktadır.

Belirlenen markaların daha önceden başka kişi/kuruluşlar adına tescil koruması olup olmadığının belirlenmesi yapılacak yatırımlar için ikinci önemli unsurdur. Öncelikli markaların bulunması halinde markanıza yapacağınız yatırımlar boşa gitmiş olacaktır.

Bu nedenle seçilen marka için marka tescil koruması için başvuru yapılmasından önce , aynı ve benzer marka araştırması ve benzerlik sorgulamasına tabi tutulması  önemlidir.

Marka araştırma ve benzerlik sorgulaması uzman marka araştırma ekibimiz tarafından  görsel , işitsel, fonetik , yabancı sözcük kriterleri esas alınarak aynı gün içerisinde rapor edilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı marka başvuruları ve tescilli markaların dahilinde marka araştırma ve benzerlik sorgulaması yapılarak başvurusu yapılacak markanın tescillenebilirlik değerlendirmesi belirlenmektedir.

Bu şekilde belirlenen marka için, tescil koruma talebi gerçekleştirilebilir ve yatırımlar, tanıtımlar, reklamlar, ilanlar ,ürün etiketleri ,kampanyalar gibi ticari faaliyet hususları planlanabilir. Vekil tarafından yapılacak başvuru öncesi marka araştırma ve benzerlik sorgulaması ürün / hizmetler ve marka olarak tercih edilen ibareler,işaretler için bir  ön araştırma olarak tanımlanmakta ve başvurunun tescil edilmesi ile ilgili olarak marka başvuru sahibine fikir vermektedir.

Marka araştırması ve benzerlik sorgulaması  sonucu ortaya çıkan raporda benzer görülen markalar olması durumunda farklı marka belirlemesine gidilmesi gerekmektedir.

Marka araştırma ve benzerlik sorgulaması yurt içinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli veya işlemde olan markalar dahilinde yapılabildiği gibi, ihracata yönelik faaliyetler doğrultusunda yurtdışında ticari faaliyette bulunulacak ve tescil koruması talep edilecek ülkelerde kayıtlı markalar dahilinde de gerçekleştirilmektedir.

Bu şekilde yurtdışında markalaşırken ödenecek yüksek bedeller ve karşılaşılabilecek riskler en aza indirilmektedir.

Marka araştırma ve benzerlik sorgulaması aynı zamanda tescilli ya da başvurusu yapılan markaların sahipleri adına Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayınlanan Markalar Bülteni taramasında da yapılmaktadır. Bu şekilde de tescil sahibi , öncelik hakkı sahibi markalar için benzer markaların tespiti sağlanmakta ve yasal süreçlerde yasal haklarını korumaları sağlanmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak marka başvurularının ilk beş aylık inceleme sürecinde  uzmanlar tarafından  uygulanacak ve tescil kararı verilmesini sağlayacak araştırma işlemi yapılmaktadır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz