Marka Takip ve Koruma İşlemleri

Marka Takip ve koruma işlemi, marka başvurusu yapılmasını takiben başlamaktadır. Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenmesi, ilan edilmesi, ilan süresi sonundan itiraz olup olmaması, tescil kararının verilmesi ile tescil belgesinin hazırlanması 8-12 ay içerisinde tamamlanmaktadır. marka_izleme_ve_takip_sistemi

Marka koruma işlemi,  başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık koruma süresi boyunca her ay aynı/benzer marka sorgulaması ile izlenerek yapılmakta ve marka sahibine yazılı bildirimlerde bulunulmaktadır.

Markanın aynı/benzerinin tespit edilerek marka sahibine bildirilmesi ve itiraz süreci koruma işlemini tanımlamaktadır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz