Marka Tescili

Marka Tescil veya Marka Tescili bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi her türlü işaretlerdir.

Marka Tescil “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz.” Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.marka_tescili_nasil-yapilir

Türkiye’de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’nin etkili korumasından yararlanabilmesi için Marka Tescil ‘li olmak zorundadır.

Marka Tescil İşlem Aşamaları ;

Marka tescil işlemleri 2 aşamada tescil edilmektedir. Ücretlendirme ilk marka başvuru aşamasında ödenir ikinci aşamada ise marka tescil ücreti ödenir. Markanız tescil edildikten sonra Türk Patent Enstitüsünde dosyalandıktan itibaren 10 yıl boyunca sizin adınıza marka korunacaktır. Markanızın 10 yılı dolduktan sonra marka yenileme yapma veya başka bir firmaya marka ‘yı devir etme hakkınız vardır.

Marka tescil başvurunuz yapıldıktan sonra, ilgili uzmanlar tarafından 8 ay incelenir ve markanız ilana çıkar,  3 aylık ilan süresi bitikten sonra markanızla ilgili noksan evraklar tamamlandıktan sonra markanız tescil edilir.

Marka Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak başvuru işlemleri yaklaşık 8 ile 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Marka tescili Ticaret unvanları ve işletme adları farklı kanunlar ile marka tescilli olsa bile, Marka olarak tescil edilmedikçe marka korumasından yararlanamaz.

“Marka tescil” kullanılan isim, logo/şekil ve/veya ayırt edici işaretin aynısının veya karıştırılacak derecede benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli yoldur.

Marka ön araştırma ve tescil başvurusu:

1.) Markanın Tescil edilecek varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
2.) Vekaletname
3.) Marka başvuru tescil ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu )

Form Bilgilerinin Genel İçeriği:

Marka sahibi ve adresi;
Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, açık adresi

Faaliyet Belgesi;
Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicili’nden alınabilir.

Marka örneği;
Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.
Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi (marka sınıf seçimi );
Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Özel Vekâletname;
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekâletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki unvan aynı olmalıdır.

AÇILIM MARKA PATENT olarak SİZDEN GEREKLİ EVRAKLARI ALDIGIMIZ GÜN İÇERİSİNDE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNE MARKA TESCİL BAŞVURUNUZU YAPMAKTAYIZ.

Marka Tescilinin Zorunlu Olduğu Kuruluşlar ;

Yeni Türk Ticaret Kanuna göre her şirketin web sayfası olma zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’de com.tr gibi internet alan adı tescili için YETKİLİ KURUM Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesidir. Domain tescili için tescil edilecek alan adının kullanıldığını gösterir belge zorunluluğu vardır. Bu belgeler Ticaret Unvanını gösterir belge veya marka başvurusu ve marka tescil belgesi ile gerçekleşmektedir.

Bir çok devlet kurumu da yasal prosedür olarak marka tescil istemektedir. EPDK, KOSGEB, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TSE marka tescil belgelerini zorunlu tutmaktadır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz