Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler

Ülkemizde 556 sayılı Kararname doğrultusunda aşağıda belirtilen işaretler Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebeplerdir.faydali_model_tescili_nedir

Genel Olarak ;

Marka tescilinde red için mutlak nedenler kamu düzen ve devamı ile ilişkilidir.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler Dini ve ahlaki kavramlar ile herkes tarafından kullanabilir özellikte olan kelime/ibare/işaretler ve tüketicinin ayrım yapabilmesine imkân vermeyen kelime/ibare ve işaretler marka tesciline konu olmamaktadır. Dini değer ve sembollerin kullanıldığı,  kamu düzen ve genel ahlaka uygun olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Bu tür işaret/kelime ve ibareler için bir kişi/işletme /kurum tarafından tekel hakkı sahibi olması mümkün değildir.

Farkedilebilir Özellik Taşımaması ;

Orijinallik içermeyen ya da ürün ve hizmet faaliyetini direkt olarak belirten, yayım/görüntü ve çoğaltmaya uygun olmayan özellikteki kelime/işaret ve ibareler marka tesciline konu olamaz.  Tüketicisi tarafından diğer markalardan ayırt edici özellikte olmayan bir ibare – işaret marka olarak tescil edilemez.

Markanın görsel özelliği olmasına karşın, telaffuz açısından aynı/benzer etkiyi yaratıyorsa ayırt edici özellikten bahsedilemez.

Daha önceden tescilli ve kullanımı mevcut markalar aynı ürün ve hizmet grubunda tescil edilemez.

Sektöre yönelik, ürün ve ya hizmetin cinsi, karakteristik özellikleri, çeşidi-türü, kalite, miktar, değer özellikleri, amacına yönelik tanımlar, coğrafi kaynak belirten işaretler marka olarak tescil edilemez.

Ticari faaliyetlerle herkesin kullanımına açık olan, meslek, sanat veya ticaret grup üyelerini tanımlamak üzere kullanılan işaret ve adların tek başına ve veya ana unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Ürünün orijinalliğinden kaynaklı şekli ile kullanılan tekniğe bağlı olarak oluşumu için zorunlu olan, ürünün orijinal şeklini, değeri için şeklini içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Coğrafi orijini, kalitesi, üretim bölgesi açısından yanıltıcı nitelikte olan kelime/ibare/işaretler marka olarak tescil edilmez.

Yetkili makamların bilgisi dışında kullanım izni olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Halka mal olmuş tarihi, kültürel değerler ile yetkilendirilmiş makamların tescil izin ve onayı vermediği nişanlar, armalar, amblemler bulunan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Tanınmış işaretler, kullanım için sahibinin rızası olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz