Search Results for: ikamet izni basvuru formu

Yabancı Personel Çalışma İzni Süre Uzatımı

Süre Uzatımı: Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydı ile, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Süresi Sona Ermiş Bir Çalışma İzninin Uzatılması İçin: Sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. İzin Belgesi Aslı: Süre uzatımı müracaatlarında

Yabancı Personel İkamet Tezkeresi

Oturma izni olarak bilinen yabancılar için ikamet tezkeresi için istenen belgeler ve kabul şartları, kişinin ikamet amacına göre değişmektedir. Bunlar; 1-Uzun Süreli İkamet Tezkeresi İkamet Beyanname Formu 4 adet vesikalık fotoğraf Pasaportun aslı Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) Her ay için 300$’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi Yabancı uyruklu şahıs kirada

Yabancı Personel Çalışma İzni Türleri

Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıların Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. Bu tip değerlendirmeler ilgili tüm mercilerden görüş alınarak yapılır. İstisnai Çalışma İzni: Türkiye’ nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata

Yabancı Personel Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Yabancılar Çalışma İzni İşlemi İçin Kişiden İstenilen Belgeler; 1-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı talep dilekçesi, 2-) Personel başvuru formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi