Topluluk Marka Tescili

Topluluk Marka Tescili merkezi Alicante/İSPANYA’ da yer alan Topluluk Ofisi OHIM tarafından organize edilen bir yurt dışı marka tescil sistemidir. Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin tamamında talep edilen marka tescili için ulusal marka başvuru/tescil şartı aranmamaktadır.

Tek başvuru ve tek dil kullanılarak yapılan bu yurt dışı marka tescili olan Topluluk Marka Tescilinin dezavantajı üye ülkelerden birinde verilecek olumsuz kararın, bir red nedeni olmamasına rağmen diğer ülkeleri de etkilemesi ve tüm ülkelerde markanın tescil edilmemesidir.

Topluluk Marka Tescili avantajı ise, Avrupa Birliği’ne yeni üye olacak ülkelerde otomatik olarak tescil hakkı edinilmesine izin vermesidir.

Koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 10 yıl olup, koruma süresi boyunca devir, lisans, yenileme, unvan, nev’i ve adres değişikliklerine açık olmasıdır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz