Yabancı Personel Cezai Durumlar

T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar için 4817 sayılı yabancıların çalışma izinler hakkında kanunun 21.maddesi gereğince uygulanan İdari Para Cezaları;yabanci_personel_cezai_durumlar

Çalışma izni bulunmayan yabancı personel çalıştıran iş verenlere her bir yabancı personel için; 6.163.00 TL

Yabancı personel çalışma izni bulunmaksızın bağımlı çalışan yabancı personele; 616.00 TL

Yabancı personel çalışma izni bulunmaksızın bağımsız çalışan yabancı personele; 2.465.00 TL

Yukarıda sayılan maddelerin tekrarı halinde idarî para cezaları 1 kat artırılarak cezai işlem uygulanmaktadır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz