Bireysel Tasarım Başvuru Tescili

Bireysel Tasarım Başvuru Tescili Ulusal/Ülkesel endüstriyel tasarım tescil sistemi, endüstriyel tasarım tescil talebi yapılan ve sadece ilgili ülke mevzuatı doğrultusunda ilgili ülke sınırları içerisinde koruma hakkı tanıyan bir uygulamadır.

Türkiye’de endüstriyel tasarım tescil başvuru olan bir tasarım sahibinin bir sonraki endüstriyel tasarım tescil talebi örneğin ABD olabilecektir.

Bu durumda Almanya mevzuatları gereği, ulusal/ülkesel bir vekil aracılığı ile Türkiye’de başvuru işlemleri devam eden endüstriyel tasarım için tescil başvuru dosyası hazırlanarak İdareye sunulmaktadır.

Bu şekilde Almanya mevzuatları gereği endüstriyel tasarım tescil işlemleri tamamlanmakta ve sadece Almanya sınırları içerisinde koruma altına alınmaktadır.

Türkiye’deki endüstriyel tasarım başvurusu eğer 6 ay süre içerisinde ise Almanya endüstriyel tasarım başvurusu yapılırken rüçhan hakkı talep edilebilmektedir. Bu işlem için istenen rüçhan belgesinin ilgili süreler dâhilinde Alman Marka&Patent Ofisine dosyalanması gerekmektedir.

Koruma süreleri doğrultusunda ulusal/ülkesel vekil tarafından takip edilecek endüstriyel tasarım tescili koruması bu ülkede tasarım sahibini korumaktadır.

Ülkemizde olduğu gibi ulusal/ülkesel endüstriyel tasarım tescilleri de endüstriyel tasarım unvan değişikliği, nev’i değişikliği, adres değişikliği, endüstriyel tasarım devir işlemi, lisans işlemi ve endüstriyel tasarım yenileme işlemlerine tabidir.

Ulusal/ülkesel endüstriyel tasarım korumalarında, Başvuru koruma istenen ülkede yerleşik bir vekil aracılığı ile yapılmalı ve işlemler ilgili ülkenin mevzuatına göre yürütülmelidir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz