Tanınmış Marka İşlemleri

Genel olaraktanınmış markalarbir kişiye veya girişime, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.marka_slogan_tescili

Tanınmış marka işlemleri , tanınmış marka statüsü talep eden marka sahibince hazırlanacak  tanınmış marka kriterleri esas alınmak suretiyle başlatılmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirir ve nihai kararı yayımlar . Tanınmış marka işlemleri bu şekilde tamamlanmaktadır.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz