TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; TSE-HYB Hizmet yerinin imkânlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve sözleşme ile kullanılabilen ve her yıl TSE tarafından denetime tabi tutulan ve her yıl yenilenmesi gereken belgedir. tse_hizmet_yeri_yeterlilik_belgesi

Türk Standartları Enstitüsünde bu belge TSE-HYB belgesi olarak adlandırılır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Alındıktan Sonraki Avantajları ve Önemi ;

Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

Verilen hizmetin kalitesi artar,

Müşteri fiyat yönünden korunur

Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar

Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz