Faydalı Model verilerek Korunan Buluşlar

Faydalı Model verilerek Korunan buluşların 2 temel özelliği sağlaması gerekmektedir.faydali_model_verilerek_korunan_buluslar

Yenilik özelliği olan;  yani faydalı model başvurusu yapılmadan önce buluşun herhangi bir şekilde herhangi bir alanda yayınlanmamış, üretilmemiş, satılmamış, piyasaya sunularak ticari faaliyete geçirilmemiş olan ve Sanayiye uygulanabilir özellik taşıyan; yani buluşun teknik özellikleri endüstriyel faaliyetlerde kullanılabilir olan buluşlar faydalı model tescil belgesi verilerek korunur.

556 sayılı Patent Mevzuatı kapsamında FAYDALI MODEL SINIFINA GİRMEYEN BULUŞLAR ve İCATLAR kısmında açıklanmıştır.

Aynı zamanda;

Usuller ve bu usuller kullanılarak ortaya çıkarılan ürün veya ürünler ile kimyasal maddeler HARİCİNDE, geliştirme, iyileştirme ve daha fazla yarar sağlamaya yönelik YENİLİK VE SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK ŞARTLARINI sağlayan tüm buluşlar için faydalı model belgesi talebinde bulunulabilmektedir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz