Bireysel Marka Başvurusu

Bireysel Marka Başvurusu ülkelerarası anlaşma ve protokollere dâhil olmayan ya da dâhil olsa da başvuru sahibi tarafından tek başına tescil talebi yapılacak ülkelerde uygulanmaktadır.

Tescil talep edilen ülkede yerleşik yerel bir vekil aracılığı ile yapılan bireysel marka başvurusu ilgili ülke mevzuatı doğrultusunda inceleme, ilan ve tescil aşamalarını geçerek tescil belgesi aşamasına gelmektedir.

Koruma süresi ilgili ülke mevzuatı gereği başvuru ya da tescil tarihi itibariyle yine ülke mevzuatı gereği belirlenen sürelerde sağlanmaktadır.

Özellikle Arap Ülkeleri’nde talep edilen tescil işlemlerinde uygulanan bireysel marka başvurusu sistemine giriş ve takip işlemleri için Türkiye’de ulusal vekil/vekil firması destek ve danışmanlığını almak gerek irtibat için ve gerekse süreli ve gerekli evrakların takipleri açısından kolaylık sağlayacaktır.

OAPI AFRİKA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNİN KENDİ ARALARINDA BELİRLEDİKLERİ MEVZUATLARI GEREĞİ UYGULANAN BİR BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİDİR.

OAPI ülkelerinden birinde belirlenecek YEREL BİR VEKİL aracılığı ile istenilen dokümanlar ve tescil talep edilen marka, sınıf bilgisi ve başvuru bilgileri mevcut başvuru dosyası sunularak tescil talebi gerçekleştirilmektedir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz