Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı model koruma süresi, başvuru tarihi itibariyle başlamakta ve 10 yıl sürmektedir.faydali_model_koruma_suresi

10 yıllık faydalı model koruma süresi içerisinde faydalı model korumasının geçerliliğini devam ettirmesi için patentlerde olduğu gibi her yıl bir defaya mahsus faydalı model sicil kayıt yenileme ücretinin faydalı model başvuru tarihine istinaden Türk Patent Enstitüsü’ne ödenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde faydalı model koruması geçerliliğini kaybedecektir.

Konuyla İlgili Hizmetlerimiz