Tag Archives: 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancı Personel Çalışma İzni Yasası

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde