Tag Archives: Ankara Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye’nin fikri sermayesinin ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren öncü kurum, Sınai Mülkiyet Haklarının Tescilini Gerçekleştiren Tek Kamu Kurumu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ’dür. Marka tescilleri, Ulusal Marka Tescilleri Kontrolleri, Endüstriyel Tasarım tescilleri, PatentTescili korumaları ile bu tescillere konu her türlü adres, unvan, nev’ideğişiklikleri, başvuruları,

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydali Model Tescil - Endstriyel Tasarim Tescil