Tag Archives: Ankara Patent Ofisi

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye’nin fikri sermayesinin ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren öncü kurum, Sınai Mülkiyet Haklarının Tescilini Gerçekleştiren Tek Kamu Kurumu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ’dür. Marka tescilleri, Ulusal Marka Tescilleri Kontrolleri, Endüstriyel Tasarım tescilleri, PatentTescili korumaları ile bu tescillere konu her türlü adres, unvan, nev’ideğişiklikleri, başvuruları,