Tag Archives: Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancı personel çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’de Yabancı Personel çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine