Hizmetlerimiz Arşiv: Rüçhan Hakkı Tpe

Patent Rüçhan Hakkı

Başvuru sahibi, yararlanmak istediği patent rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili patent rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde patent rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır. Bir patent başvurusunda birden çok patent rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre, talep edilen rüçhan haklarından en önceki tarihli

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydalı Model Tescil - Endüstriyel Tasarım Tescil