Hizmetlerimiz Arşiv: Tanınmış Marka Arama

Tanınmış Marka İşlemleri

Genel olarak “tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir. Tanınmış marka işlemleri , tanınmış marka statüsü talep eden marka sahibince hazırlanacak  tanınmış marka

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydalı Model Tescil - Endüstriyel Tasarım Tescil