Hizmetlerimiz Arşiv: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancı Personel Cezai Durumlar

T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar için 4817 sayılı yabancıların çalışma izinler hakkında kanunun 21.maddesi gereğince uygulanan İdari Para Cezaları; Çalışma izni bulunmayan yabancı personel çalıştıran iş verenlere her bir yabancı personel için; 6.163.00 TL Yabancı personel çalışma izni bulunmaksızın bağımlı çalışan yabancı personele; 616.00 TL Yabancı personel çalışma izni bulunmaksızın bağımsız çalışan yabancı personele; 2.465.00

Yabancı Personel Çalışma İzni Yasası

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Marka Tescili - Marka Tescil - Patent Tescil - Patent Tescili - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 - Faydalı Model Tescil - Endüstriyel Tasarım Tescil